Programul _SCOALA_ALTFEL_2017

Planificarea si aprobarea programului

Vladeni_Deal_-Program_activitati ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”_2015

Informatii despre Programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

Potrivit art. 4 din Ordinului Ministerului Educației Naționale 3637/2014, săptamâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptamâna dedicată activităților extracurriculare și extrascolare, în cadrul programului numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. Conform Anexei la acest ordin scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. În programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participa la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurile școlare.

 Planificarea si aprobarea programului

Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative al unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

Potrivit Anexei la OMEN3637/2014 Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivelul comunității.

 

Unitățile de învățământ sunt incurajate să permită participarea parinților, a voluntarilor, a reprezentanților mass-mediei și a publicului larg la activitățile care se pretează la acest tip de deschidere spre comunitate.

Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului „școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, pot include:

 • – activități culturale;
 • – activități tehnico-știintifice;
 • – activități sportive;
 • – activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
 • – activități de educatie pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependența de calculator, siguranța pe internet etc.);
 • – activități de educație ecologică și de protectie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
 • – activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.;
 • – altele.
 • Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
 • – ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educație media și cinematografică;
 • – competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
 • – mese rotunde, dezbateri;
 • – activități de voluntariat sau de interes comunitar;
 • – campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
 • – proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
 • – peer – education;
 • – schimburi de experiență;
 • – vizite de studii;
 • – tabere/școli de creație sau de cercetare
 • parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

Cele mai interesante 10 activități desfășurate în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” stabilite la nivelul fiecarui județ și al municipiului București, conform pct. 30-32, vor participa la competițoa organizată la nivel național, de Ministerul Educației Nationale, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor școlare, până la data de 10 aprilie 2015.