ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

EXISTENT 2012-2013

TOTAL
învăţământ de zi

TOTAL

cl. 0 – IV

                                  Din care:
Clasa preg.

Clasa I

clasa aIIa

clasa aIIIa

clasa aIVa

 

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

 

5

102

1

21

1

16

1

20

1

22

1

23

     PROPUNERI 2013 – 2014

TOTAL învăţământ de zi

TOTAL

cl. 0 – IV

                                 Din care: 
Clasa preg.

Clasa I

clasa aIIa

clasa aIIIa

clasa aIVa

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

5

94

1

15

1

21

1

16

1

20

2

22