CONSILIUL ELEVILOR

an scolar 2013-2014

    • Anuşca Bianca – Gabriela – Preşedinte
    • Acatrinei Cornel – Secretar

                        Membri

  • Mezeniuc Raluca
  • Acatrinei Silviu
  • Roşu Rareş

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

FUNCŢIA

NUMELE ŞI PRENUMELE

CLASA

PREŞEDINTE

 

SPĂTĂREANU DENISA

A VIII-A

VICEPREŞEDINTE

 

GHEORGHIU BIANCA

A VII-A

SECRETAR

 

GHEORGHIU GABRIELA-MĂDĂLINA

A VIII-A

Director Departament CONCURSURI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

 

 

BIDICA LAVINIA-ROXANA

A VI-A

Director Departament CULTURĂ, EDUCAŢIE ŞI PROGRAME ŞCOLARE

 

 

FOCA IUSTINA

A VII-A

Director Departament MOBILITATE, FORMARE, INFORMARE ŞI CONSILIERE

 

 

 

MATEI GABRIELA

A VIII-A

Director Departament SPORT ŞI PROGRAME DE TINERET

 

 

BIDICA RALUCA

A VIII-A

AVOCATUL ELEVULUI

 

CONSTANTIN MANUEL

A VI-A

DIRECTOR,                                                                        CONSILIER EDUCATIV,

PROF. BĂLĂŞANU ŞTEFAN                       PROF. ÎNV. PRIMAR MARIA POPOUŢANU

Atributiile membrilor Consiliului Elevilor